mrak-4.jpg, 69kB

PÁROVÁ TERAPIE


Má smysl, rozhodnou-li se oba společně

Terapie probíhá po v pravidelných termínech jednou týdně
vždy za přítomnosti obou partnerů po dobu šedesáti minut


Mlčenlivost terapeuta

je nezastupitelným předpokladem každé terapie
v párové terapii se analytik neschází s partnery jednotlivě


Cena za terapii

je tvořena dohodou podle možností klientů i analytika
cena úvodního pohovoru činí 800 Kč


Délka terapeutického sezení

je šedesát minut včetně příchodu a odchodu
zameškané sese se platí, ale po dohodě je možné je přesunout


Rozsah terapie

je individuální, dle potřeby a domluvy


Ukončení terapie

je předmětem dohody páru s terapeutem
o ukončení terapie spolu hovoří alespoň na třech sesích předem

 

parova-terapie.jpg, 9,2kB

Bolestné vztahy

Uvažujete o párové terapii?
Sohlasí s ní i Váš partner?

Stane se, že po letech harmonického vztahu nastane frustrace a odcizení v rodině. Takové pocity může mít jen jeden z manželů nebo oba. Co je k sobě přivedlo a proč spolu setrvávají v tak nepohodlném svazku? Nebylo by jim lépe samotným nebo s někým jiným? Jde jim jen o společenské poměry nebo o blaho dětí? Proč místo erotické přitažlivosti jsou ze sebe znechuceni? Namísto blízkosti jsou si odporní, a přesto spolu zůstávají v každodenních konfliktech způsobujících psychickou deprivaci.

Párová psychoterapie si neklade za cíl obnovit vášnivý milenecký vztah, napravit křivdy způsobené manželstvím nebo vyřešit všechny otázky ve vztahu. Dovoluje ale o některých trapných souvislostech svobodně mluvit a pomáhá porozumět tomu, co se ve vztahu děje.

V párové terapii není možné analyzovat partnery hlubinnými metodami. Terapie ale pomáhá ke zvědomění nevědomých částí rodinné struktury. Skutečné důvody, pro které partneři spolu zůstávají, mohou mít často překvapivě opačnou polaritu. Té je důležité porozumět a přijmout ji jako bolestivý, ale společný fenomén.

Jde o pochopení problémů, které se většinou dotýkají lépe či hůře zpracovaných osobních a nezřídka intimních témat jednotlivých členů rodiny. V párové terapii je můžeme vnímat, rozumět jim, chápat je a společně o nich mluvit. V každé rodině jsou jiné problémy. Někde s citovým vydíráním, jinde odcizením nebo se partneři cítí nedoceněni a nebo jsou na sobě příliš závislí. Porozuměním původních zdrojů problémů, které často přesahují hranice ohrožené rodiny a jejich následnou integrací, dostane vztah dynamický a tvůrčí rozměr.

parova-terapie-2.jpg, 122kB