mrak-7.jpg, 98kB

MOTIVAČNÍ SEMINÁŘE
I PRO STUDENTY

 

POČÁTKY NEVĚDOMÍ

Seminář seznamuje s historií psychoanalýzy,
jejími počátky i mytickým vztahem
Sigmunda Freuda a C. G. Junga, analytickou psychologií
a současným analytickým myšlením.

 

PSYCHOTERAPIE A SOUČASNOST

Palčivé otázky moderní psychoterapie
otevírají prostor k úvahám o poslání
psychoterapie v moderním světě a integraci
různých škol a směrů. Zabývají se délkou
psychoterapie a její strukturou.

SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE

VÝVOJ PSYCHOANALÝZY

egopsychologie,
interpersonální analýza
kleiniáská tradice
teorie objektních vztahů
psychologie self a identity
současnost

 

ANALYTICKÁ PSYCHOLOGIE C.G. JUNGA

aspekty celku - Mystos
persona, stín, animus, anima, bytostné já
participation mystic a projektivní idetifikace
proces individuace
aktivní imaginace

 

TRANSPERSONÁLNÍ SEMINÁŘ

PSYCHOTERAPIE PRIMITIVŮ A ŠAMANISMUS

Egypt a antické Řecko - Marcel Eliade
šamanismus Jižní a Střední Ameriky
sibiřští Korjakové
evropská gnoze a cyklistika
hippies a šedesátá léta
antropologie a psychoturistika

 

oidipus-6.jpg, 50kB

Oidipův
stále živý
příběh

jung-a-freud-6.jpg, 48kB

Otcovské postavy
moderní psychoterapie
v současnosti